Toplumsal Sermaye, Büyüme ve Eğitim

Toplumsal sermaye, iktidardaki siyasetçilerin toplumsal gönenci düşürme pahasına sonuçları uzun dönemde görülebilecek yaptırımlardan kaçınıp kısa dönemde sonuç alan yatırımlara yönelmesini azaltıyor. » Tamamını oku «

Emeksiz, Sermayesiz Kazanç

Üretime yalnızca ham madde, ara malları ile emeği satın alan ve üretim araçlarını kiralayan girişimcinin gerçekleştirdiği biçiminde yaklaşılabilir. Bu yaklaşımla katma değer ücret ve kira ödemelerinin toplamından farklılaşıyorsa fark girişimciye kalır. Loukas » Tamamını oku «

Avrupa'nın gevşeyen kaldıracı

Öniş ve Kutlay (2017) Avrupa'nın çevresini dönüştürücü gücünün zayıfladığını, bunda itici etmenler olarak gördükleri Avrupa içindeki gelişmeler kadar çekici etmenler olarak gördükleri dünyanın geri kalanındaki gelişmelerin de etkili olduğunu ortaya koyuyor. » Tamamını oku «

Yol, köprü yapımını abartma

Yol, köprü yapımını abartma, eğitimsizlik ve düşük gelir göstergesidir » Tamamını oku «

Ne kopuyor bir kaşık petrolde?

Hızla büyüyen dünya ekonomisinde ülkemizin büyüyen bir payla yerini alması için uğraşmak yerine küçülen küçük işlerden bir şeyler tırtıklamaya çalışanların devlet yönetimine ve ekonomiye hakim olması, ülkemizi nereye götürür? » Tamamını oku «

 

Dünya ekonomisinde ülkeler ve sektörler

Bir sektörde üretilen üründen hangi sektörde kim ne kadar kazanıyor ya da bir sektörde üretilen ürün hangi sektörlerin katma değerini kendinde cisimleştiriyor? Salt ürün miktarlarına bakmak yerine üründe cisimleşen katma değeri hesaplamak, ülkelerin ve sektörlerin Dünya ekonomisindeki konumu hakkında çarpıcı sonuçlar çıkarıyor.

Ülke grupları ve seçilmiş ülkelerin Dünyadaki katma değer içindeki payı

WIOT'a göre Dünya ekonomisi

Bu yazıda WIOT verilerine göre Dünya ekonomisinde katma değerin 1995-2011 dönemindeki gelişimini irdeliyorum.

Girdi çıktı çözümlemesinin tekniği

Girdi çıktı tablosunda yer alanlar, tanım gereğidir; dolayısıyla baktığın her gerçekleşmede doğru çıkar. Ama çözümleme yapmaya ve kestirimlerde bulunmaya yaramaz. Toplam gerçekleşmelerin ötesine geçip birim değerlerle (malın bir biriminin değeriyle) düşünmeye başladığında durum değişir.

WIOT'un kapsamı

WIOT  ( Dünya Girdi Çıktı Tablosu, İng. World Input Output Table) içinde hangi ülke ve sektörler kapsanıyor?

Dünya ekonomisinde ulusal büyüme

Ulusal ekonomiler, ne denli dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlı, gelişmeleri ne oranda ülkeye özel nitelik taşıyor?