Category Archives: Öne çıkan

Hala nasıl o kadar çok iş var?

Author (2015) işyeri otomasyonun tarihini ve geleceğini incelediği yazısında hızla gelişen bilgisayarlar, robotlar ve makine öğrenmesi gibi teknolojik gelişmelerin işsizliğe yol açmaktansa talep edilen iş türlerini değiştireceği öngörüsünde bulunuyor. Yazdıklarını özetle aktaracağım.

İşsizler

Görüşmeye çağrılma olasılığı işsizlik süresiyle birlikte azalıyor.

ABD'nin Kongre Bütçe Ofisi'nin yayınladığı yeni bir rapora göre, uzun dönemli işsizlik "içinde müzminleşen işsizlik nöbetlerinin işverenlerin daha uzun süreli işsizlik nöbeti geçirenleri işe almada gönülsüzlüğünü yükseldiği kendini yenileyen bir döngü üretme" olasılığı bulunuyor.

Fiyat Endeksleri

Fiyat endekslerinin neyi ölçtüğü kuramsal olarak belirsizdir. Belli bir fiyat endeksinin şu ya da bu bakımdan kullanıma uygunluğunundan önce ne olduğunun ampirik olarak saptanması gerekir.