Category Archives: Dünya

Ülke grupları ve seçilmiş ülkelerin Dünyadaki katma değer içindeki payı

WIOT'a göre Dünya ekonomisi

Bu yazıda WIOT verilerine göre Dünya ekonomisinde katma değerin 1995-2011 dönemindeki gelişimini irdeliyorum.

WIOT'un kapsamı

WIOT  ( Dünya Girdi Çıktı Tablosu, İng. World Input Output Table) içinde hangi ülke ve sektörler kapsanıyor?

Dünya ekonomisinde ulusal büyüme

Ulusal ekonomiler, ne denli dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlı, gelişmeleri ne oranda ülkeye özel nitelik taşıyor?

Girdi çıktı tablosu

Girdi çıktı tablolarında her sektör için; üretim bakımından sektörün hangi sektörden girdi olarak ne değerde mal aldığı ve katma değeri, tüketim bakımından sektörün malından hangi sektörlerin ne değerde aldığı ve nihai tüketicinin aldığı ürünün değeri yer alır.

Girdi çıktı çözümlemesinin anlamı

Girdi çıktı çözümlemesi (İng. input output analysis) iki olguyu iktisadi çözümlemeye katar. Birinci olgu, yalıtılmış sektör bulunmadığıdır; bir sektörün etkinliklerindeki azalma ya da artışların girdiler aracılığıyla tüm sektörlerdeki etkinliklere etkisi vardır. Malın değerinde katma değerin yanı sıra girdilerin değeri gözükse bile ikinci olgu, girdi değerlerinin yalnızca başka sektörlerdeki katma değerin üretilen malın değerine taşınmasına aracılık etmesidir; malın değeri, sırf katma değerden oluşur. Bu olguları, önce sayısal bir örnekle sonra daha somut bir örnekle anlatacağım.