Category Archives: Türkiye

Avrupa'nın gevşeyen kaldıracı

Öniş ve Kutlay (2017) Avrupa'nın çevresini dönüştürücü gücünün zayıfladığını, bunda itici etmenler olarak gördükleri Avrupa içindeki gelişmeler kadar çekici etmenler olarak gördükleri dünyanın geri kalanındaki gelişmelerin de etkili olduğunu ortaya koyuyor. Literatürde şimdiye kadar çekici etmenlerin işlenmediğini belirtiyor. Geliştirdikleri kuramsal çerçevenin Türkiye ve Macaristan'ın 21. yüzyılda şimdiye kadarki gelişimlerine uyduğunu gösteriyor.

Türkiye ekonomisinin trendi

27 Haziran 1998’de Adana’da Richter ölçeğine göre 6,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. 17 Ağustos 1999’da Gölcük’te 7,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. 12 Kasım 1999’daysa bu sefer Düzce’de 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremlerin arasında, öncesinde ve sonrasında sayısız deprem oldu, çoğu hissedilmedi bile. Gölcük depremi öyle bir anda olup bitmedi, Wikipedia’ya göre 37 saniye sürdü.

Girdi çıktı çözümlemesinin anlamı

Girdi çıktı çözümlemesi (İng. input output analysis) iki olguyu iktisadi çözümlemeye katar. Birinci olgu, yalıtılmış sektör bulunmadığıdır; bir sektörün etkinliklerindeki azalma ya da artışların girdiler aracılığıyla tüm sektörlerdeki etkinliklere etkisi vardır. Malın değerinde katma değerin yanı sıra girdilerin değeri gözükse bile ikinci olgu, girdi değerlerinin yalnızca başka sektörlerdeki katma değerin üretilen malın değerine taşınmasına aracılık etmesidir; malın değeri, sırf katma değerden oluşur. Bu olguları, önce sayısal bir örnekle sonra daha somut bir örnekle anlatacağım.

Kent nüfusu

Kırsal nüfusun azalması ve kentsel nüfusun artmasına kentleşme dersek Türkiye kentleşmenin sınırına istatistiki olarak resmen geldi.

23 yıl 9 aylık büyüme dokuz yılda mı gerçekleşti?

2003-2011 döneminde Türkiye'nin GSYH'sı, 1998 fiyatlarıyla ortalama yüzde 5,25 büyürken dollar cinsinden 3,36 katına çıktı. Türkiye'nin dolar cinsinden 9 yılda gerçekleştirdiği büyüme, bu ortalama reel büyüme haddiyle ancak 23 yıl 9 ayda gerçekleştirebilir. Ne sihirdir ne keramet; pek iyi ne marifetiyledir bu çabukluk?