Yeniden Başlarken

Tarihimiz
15 yıldır iktisat bloğu olarak çalışan sitemiz, 2019 yılında iktisat bilimini konu edinen bir iletişim aracı olarak yeniden yapılanıyor.

Görüşümüz
Dünya ekonomisi hızla değişiyor.

 • Dünya ekonomisinde karşıtlarının "emperyalizm" dedikleri ulusal tekelcilik aşamasından taraftarlarının "globalizm" dedikleri küresel tekelci rekabetçiliğe geçiyoruz.
 • Akıllı makinelerdeki gelişmeler, üretim ve tüketim yapımızı köklü biçimde değiştiriyor.

İktisat bilimi hızla değişiyor.

 • Ussallık önvarsayımından, us dışılığın kurallılıklarını araştırmaya doğru bir kayma yaşanıyor.
 • Kuramsal kavrayışın temeli temsili bireyden ağ ilişkilerine kayıyor.

Türkiye ekonomisi kısır döngüde kaldı.

 • Türkiye ekonomisi, yaptığı atılımları boşa çıkaran 20 yıllık döngüler içinde sıkışmış bir görünüm veriyor.
 • Türkiye ekonomisinin diğer ulusal ekonomilerden farkının parametrik değil davranışsal olduğu anlaşılıyor.

Türkiye'de iktisat biliminin gelişimi yetersiz kaldı.

 • Türkiye'de düzenli iktisadi araştırma programları gelişmiyor.
 • Varolan iktisadi araştırmalar
  • ya yabancı araştırma programlarına bağlı
  • ya kopyala/yapıştır biçiminde
  • ya da etkisini göstermeden kaybolup gidiyor.

Amacımız
İktisadi araştırmalar için ihtiyacı ortaya çıkartıp araştırmaları yönlendirmeden güdülemeyi ve iktisadi bilinç ve eğitimin gelişimine katkı yapmayı amaçlıyoruz.